ULABESTER INSTRUMENTS CO.,LTD

ULABESTER INSTRUMENTS CO.,LTD เป็นองค์กรไฮเทคระดับประเทศที่มีส่วนร่วมใน R&D และการผลิตอุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพที่มีความแม่นยำสูง เชี่ยวชาญในการจัดหาเครื่องทดสอบสิ่งทอแบบบูรณาการ เครื่องทดสอบรองเท้า เครื่องทดสอบสากล และห้องทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม